Zarząd wspólnot mieszkaniowych www.wspolnoty.kluczbork.pl

Administrator s.c. - wspólnoty mieszkaniowe - Kluczbork

Administrator s.c. specjalizuje się w zarządzaniu wspólnotami mieszkaniowymi od 2000 roku. Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi oparte jest na nowoczesnym oprogramowaniu BazaN. Właściciele tworzący daną wspólnotę mieszkaniową po zarejestrowaniu w systemie mają bezpośredni dostęp do swojej kartoteki związanej z lokalem. Mogą w niej sprawdzić swoje rozrachunki zaliczek jak również obowiązujące opłaty. E-kartoteka pozwala też zapoznać się z najnowszymi informacjami i komunikatami. W zarządzaniu wspólnotami mieszkaniowymi wykorzystujemy i wdrażamy zdobyte bogate doświadczenie zarówno w nowoczesnych osiedlach mieszkaniowych jak i przedwojennych kamienicach. Wspólnoty mieszkaniowe w okresie kilkunastu lat naszego zarządzania doświadczyły wielu inwestycji i remontów. Zakres tych prac z jakim spotkała  się Administrator s.c. jest bardzo szeroki i zróżnicowany.

Przeprowadzone remonty i inwestycje we wspólnotach mieszkaniowych :

Wiele z tych inwestycji i remontów przeprowadzonych we wspólnotach mieszkaniowych zostało sfinansowanych poprzez zaciągnięcie kredytu. Współpraca z wieloma bankami umożliwiła uzyskać preferencyjne warunki kredytowania.  W ostatnim okresie wspólnoty mieszakniowe zarządzane przez Administrator s.c. uzyskały atrakcyjne warunki ubezpieczenia nieruchomości dzięki nawiązanej współpracy z jedną ze spółek giełdowych. Dzięki temu wszystkie nieruchomości wspólnot mieszkaniowych zostały ubezpieczone na wartość odtworzeniową bez względu na wiek budynku. Administrator s.c. w związku z prowadzoną działalnością  gospodarczą w zakresie zarządzania nieruchomościami posiada dwie polisy ubezpieczeniowe od odpowiedzialnosci cywilnej. 

Wynagrodzenie za zarządzanie ustalane jest w zależności od wielkości nieruchomości, ilości lokali, stopnia zaawansowania w instalacje i urządzenia, sytuacji prawnej oraz oczekiwań mieszkańców. Koszty materiałów biurowych wykorzystywanych do obsługi wspólnoty są kosztem firmy. Zapraszamy do współpracy.